Με την πλοήγησή σας στο website otheiosangelos.gr αποδέχεστε τους όρους χρήσης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Anime

Εισαγωγή

Καλώς ορίσατε. Βρίσκεστε στην επίσημη ιστοσελίδα , otheiosangelos.gr, που δημιούργησε και λειτουργεί η επιχειρηση με την επωνυμία «Άγγελος Σταύρου του Σταύρου», με διακριτικό τίτλο «ο θείος Άγγελος – Pop culture»,  που εδρεύει στην Λ. Βεργωτή 58, 28100 Αργοστόλι και εκπροσωπείται νόμιμα με ΑΦΜ 147818885, Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, με αρ. μητρώου ΓΕΜΗ 160841834000 , αρ. τηλεφώνου 2671026756, ηλεκτρονική διεύθυνση  otheiosangelos@gmail.com

 Ορολογία

·       Οι όροι «επισκέπτης ή/και “χρήστης” ή “πελάτης” αναφέρονται αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνο στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών

·       Οι όροι «εσείς», «δικό/δική σας», «σας», αναφέρονται στον οποιονδήποτε επισκέπτη/χρήστη/πελάτη της/των ιστοσελίδας/ων που αναφέρονται παραπάνω.

·       Ο όρος «Εταιρεία» αναφέρεται στην «ο θείος Άγγελος – Pop culture», όπως αυτή νομίμως εκπροσωπεί όλες τις ιστοσελίδες/brand που αναφέρονται παραπάνω. Οι όροι «εμείς», «δικό/δική μας» και οποιαδήποτε άλλη αναφορά σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο αναφέρεται στην επιχείρηση «ο θείος Άγγελος – Pop culture», όπως αυτή νομίμως εκπροσωπεί όλες τις ιστοσελίδες/brand που αναφέρονται παραπάνω.

·       Ο όρος «προϊόντα» αναφέρεται σε οποιοδήποτε προϊόν πωλείται από την επίσημη ιστοσελίδα της «ο θείος Άγγελος – Pop culture»

·       Ο όρος «ιστοσελίδα» αναφέρεται στην ιστοσελίδα της επιχείρησης που αναφέρονται παραπάνω, είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά.

Σκοπός και Γενικοί όροι

Ο σκοπός αυτής της ιστοσελίδας είναι να ενημερώσει το κοινό για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρίας με το περιεχόμενό της (όπως ορίζεται παρακάτω) και διάφορες άλλες λειτουργίες προς τους επισκέπτες, μερικές από τις οποίες μπορεί να προορίζονται για συγκεκριμένες περιοχές του κόσμου. Η πρόσβαση σε αυτήν την ιστοσελίδα προϋποθέτει την αποδοχή των ακόλουθων όρων και προϋποθέσεων (εφεξής «Όροι»).

Αυτοί οι Όροι μπορούν να ενημερώνονται και / ή να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή από την  «ο θείος Άγγελος – Pop culture», κατά την αποκλειστική της κρίση, χωρίς την ανάγκη να ενημερώνονται εκ των προτέρων οι χρήστες. Επίσης οι συγκεκριμένοι Όροι αποτελούν σύμβαση μαζί σας. Οι συμβάσεις μέσω του ιστότοπου καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα. Μπορείτε πάντα να έχετε πρόσβαση στους παρόντες Όρους για να τους εξετάσετε μέσω ενός συνδέσμου ο οποίος δημοσιεύεται πάντα στην Αρχική Σελίδα αυτής της Ιστοσελίδας και θα είναι συνεχώς διαθέσιμος.

Οι παρακάτω Όροι διέπουν τη χρήση της Ιστοσελίδας και με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτές. Εάν δεν αποδέχεστε αυτούς τους όρους, παρακαλούμε τότε με δική σας ευθύνη να απέχετε από την επίσκεψη και τη χρήση της ιστοσελίδας καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Υπηρεσίες

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και τις παρεχόμενες υπηρεσίας μας. Η εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ιστότοπου ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Ο παρών δικτυακός τόπος και το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, πληροφοριακού υλικού, παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων, εμπορικών σημάτων, επωνυμιών, διακριτικών γνωρισμάτων, κάθε μορφής δεδομένων, λογισμικού, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά για συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της «ο θείος Άγγελος – Pop culture», και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Επίσης, οτιδήποτε μεταφέρεται, αναμεταδίδεται ή αποστέλλεται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, συνιστά ιδιοκτησία της «ο θείος Άγγελος – Pop culture», εφόσον κάτι τέτοιο είναι δυνατό και νόμιμο.

Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω διατύπωση και χωρίς την ανάγκη συμβάσεως ή απαγορευτικής ρήτρας κατά των προσβολών της

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, εκμίσθωση, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του δικτυακού τόπου και του περιεχομένου του.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το «ο θείος Άγγελος – Pop culture», και που εμφανίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, είναι ιδιοκτησία της «ο θείος Άγγελος – Pop culture», ή τρίτων και προστατεύονται από τους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η χρήση τους απαγορεύεται ρητά χωρίς έγγραφη προηγούμενη άδεια της «ο θείος Άγγελος – Pop culture», ή του νόμιμου δικαιούχου τους. Προϊόντα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα τρίτων, που εμφανίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία αυτών, οι οποίοι φέρουν αποκλειστικά και την σχετική ευθύνη γι’ αυτά.

Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή των ανωτέρω στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή παραχώρησης ρητής ή σιωπηρής άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Οι πληροφορίες που τυχόν υποβάλλουν χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου στη «ο θείος Άγγελος – Pop culture», μέσω αυτού, λογίζονται ως πληροφορίες μη εμπιστευτικού χαρακτήρα και δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του εν λόγω χρήστη/επισκέπτη. Ακόμα, η «ο θείος Άγγελος – Pop culture», μπορεί να συλλέγει περιορισμένες και αναγκαίες πληροφορίες για τις εν γένει εμπορικές της δραστηριότητες.

Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ιστοτόπου όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τo ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα της ««ο θείος Άγγελος – Pop culture»,» για:

1.    αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου

2.    αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.

3.    αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),

4.    αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους,

5.    αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,

6.    ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,

7.    παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,

8.    συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες ενέργειες πραγματοποιηθεί στον ιστότοπό μας, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκλείσουμε για εσάς τη χρήση της ιστοσελίδας μας.

 

Λάβετε υπόψη σας ότι επίσης δεν επιτρέπεται να βοηθήσετε άλλους να εκτελούν ή να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες απαγορευμένες ενέργειες.

Περιορισμένη άδεια

Το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς:

(1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και

(2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων από τα οποία επωφελούνται οι χρήστες δυνάμει άλλων εθνικών ή διεθνών νόμων, οι παρόντες όροι χρήσης υπόκεινται στους νόμους της Ελλάδος και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με την εν λόγω νομοθεσία (εκτός από τους κανόνες για νομικές συγκρούσεις), συμπεριλαμβανομένης τυχόν διαφωνίας σχετικά με την ύπαρξη, την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα αυτών των όρων χρήσης της ιστοσελίδας και κάθε άλλης συμφωνίας που τους αφορά.

Εξυπηρέτηση πελατών:

Μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των ενδεδειγμένων τρόπων επικοινωνίας τους οποίους θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας στο τμήμα «Επικοινωνία». Με αυτό τον τρόπο έχετε την ευκαιρία να επικοινωνήσετε με έναν υπάλληλο της Εταιρείας προκειμένου να σας παράσχουμε απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις που έχετε σχετικά με τις υπηρεσίας μας. Έχουμε τη δυνατότητα να αρνηθούμε την απάντηση σε εσάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν το περιεχόμενο των μηνυμάτων σας είναι παράνομο ή / και προσβλητικό. Έχουμε επίσης την εξουσία να αποκλείουμε ολόκληρη την επικοινωνίας ενός χρήστη που χρησιμοποιεί τη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδα μας για παράνομους σκοπούς.

Σύνδεσμοι στον δικτυακό τόπο

Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα, ενδεχομένως να οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτήν (την ιστοσελίδα) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η EΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ιστοτόπου, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

Περιορισμένη ευθύνη της Εταιρείας

Η «ο θείος Άγγελος – Pop culture», δεν παρέχει καμία εγγύηση ως προς την πληρότητα, την ορθότητα, την επικαιρότητα, την εμπορικότητα, τη μη παραβίαση ή την καταλληλότητα αυτού του περιεχομένου για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Η Εταιρεία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή βλάβης που υπέστη ο χρήστης από τις σελίδες, τις υπηρεσίες, τις επιλογές και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας που κάνει με δική του πρωτοβουλία και γνώση αυτών των όρων . Επίσης, η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ώστε να διορθωθούν τα σφάλματα ή να απαντηθούν τυχόν ερωτήματα. Αναγνωρίζετε επίσης ότι η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την ταχύτητα ή την ασφάλεια της Ιστοσελίδας και επίσης δεν θα ευθύνεται για τυχόν ζημιά ή απώλεια που μπορεί να υποστείτε άμεσα ή έμμεσα ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε επίθεσης από ιούς που μπορεί να εντοπιστεί στην ιστοσελίδα μας στο μέγιστο επιτρεπτό όριο από το νόμο. Το κόστος των διορθώσεων ή επισκευών επιβαρύνει τον επισκέπτη/χρήστη/πελάτη και σε καμία περίπτωση την Εταιρεία. Τέλος, αναγνωρίζετε ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η ιστοσελίδα μας θα παραμείνει η ίδια καθώς θα μπορούσαμε να την αλλάξουμε ή να την καταργήσουμε, ότι η ιστοσελίδα μας θα είναι διαθέσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια ή σε συγκεκριμένη ώρα ή ότι θα είναι ακριβής και ενημερωμένη.

Διαβάστε αναλυτικά την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική Πληρωμών-Επιστροφών-Αποστολών που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων χρήσης.